Monday, August 4, 2014

"Yung mga bagay na kahit alam mong walang kasiguraduhan, pinipili mo pa ring ipaglaban." #JuiceColored!

Yung mga bagay na kahit alam mong walang kasiguraduhan, pinipili mo pa ring ipaglaban

"Yung mga bagay na kahit alam mong walang kasiguraduhan, pinipili mo pa ring ipaglaban."

#JuiceColored!

No comments:

Post a Comment